11.944125, 108.433886[-]Cam Do Hotel [-]81 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Việt Nam